Kawasaki Quad Kawasaki motor Kawasaki Cross
KAWASAKI Jetski KAWASAKI Mule
Minden jog fenntartva.
STEELHORSE MOTOR KAWASAKI
Tel.: 72/334-156
Mobil: 20/9248-425
Email: kawasaki@steelhorsemotor.hu